About giephagoort.nl

This website informs the visitor about my activities as a creativity professor. A creativity professor monitors artistic processes that are developed and executed by artists and designers, and considers them as an important inspiration for innovative practices. Freedom of imagination, independence and a strong will to create are all essential for creativity and innovation.
As a creativity professor, I have experience with working with artists and I understand their practices. By doing research, I am able to translate these practices into corporate businesses for innovative reasons.
I am Professor Emeritus Art and Economics at Utrecht University/HKU in the Netherlands, founder and dean of the Amsterdam School of Management (asom.nl) and chairman of ERTNAM (European Research and Training Network on Art Management).
I cooperate with Astrid Elburg (elburgconsultancy.nl), Marijn Brummelhuis (artika.nl), Erik Uitenbogaard (viatraiectum.nl) and Remy Harrewijn (festina.xxx) in fulfilling my work as a creativity professor.
My international research and educational activities will be coordinated by ERTNAM (ertnam.eu).Hoe kan het toch dat kunstenaars zo ver buiten de bekende paden treden? Welke vrijheid en denkprocessen gaan daar aan vooraf? En hoe kan het dat u en ik, terwijl wij toch af en toe ook heel leuke ideeën en gekke spinsels hebben, totaal kunnen dichtslaan als het puntje bij paaltje komt? Wanneer u bijvoorbeeld wilt innoveren met uw bedrijf.

Dit zijn vraagstukken waar ik mij als creativiteitsprofessor mee bezig houd. Door de creatieve processen van o.a. kunstenaars te bestuderen, te zien wat hen vrijheid tot experimenteren geeft, ben ik in staat deze processen te verplaatsen naar andere gebieden, zoals het economisch ondernemende. Zo ontstaat er een nieuwe energie en ruimte voor innovatie.

Dat is wat een creativiteitsprofessor doet.De kracht van zien
Gaat het om de vorm, de functie of de inhoud?


Giep Hagoort


Overleven.
Elke organisatie wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag of ze de toekomst weet te veroveren. De economische crisis zet de structuur onder druk. Over de bestaande functies rijzen twijfels. De toegevoegde waarde kan snel verdampen. De beproefde werkwijzen zijn sleets geworden. Innovatieve doorbraken zijn nodig. Het onbekende vraagt om een directe tastbaarheid.


 
Nog steeds bevatten strategieplannen teksten die de toekomst als maakbaar zien. Samen met ondernemingen wil ik niet de toekomst maken maar veroveren. Dat is een meer realistische aanpak, passend in deze tijd van nieuwe snelheden, veranderende markten en nieuwe orientaties zoals duurzaamheid en betekenisgeving. Managementkennis veroudert snel en raakt onbruikbaar. Het is zaak om met elkaar te zorgen voor vernieuwende, op de onderneming toegespitste perspectieven. Mijn instrumenten zijn geheel in deze lijn ontwikkeld. Ze zijn met name bruikbaar als er binnen de onderneming moed aanwezig is om tot een nieuwe strategische positionering te komen.

 
Wat kan ik voor u doen
De kracht van zien inzetten voor complexe veranderingen binnen uw eigen onderneming. Het kan gaan om een enkel instrument of om een mix van instrumenten. Ik ontwikkel een procesarchitectuur, begeleid trajecten, zorg voor strategische impulsen en rond elk traject af met een richtinggevend document. Kunstenaars worden permanent ingeschakeld en nieuwe vormen van (digitale) communicatie worden toegepast. Bij omvangrijkere trajecten wordt samengewerkt met onder meer Via Traiectum en Festina Lente Inc. Zo nodig worden compacte trainingen gegeven om gewenste competenties van medewerkers te realiseren. In situaties die zich daarvoor lenen en passend binnen De kracht van zien organiseer ik samen met andere professionals kennisfestivals, talkshows, open studio’s en creatieve competities. Mijn andere organisatie, de Amsterdam School of Management kan daarbij de nodige ondersteuning bieden.

• Upcycling van kennisafval (meer...)
• Bestraling van klaagculturen (meer...)
• Inkijkoperaties bij managementteams (meer...)
• Shocktherapie voor besturen (meer...)
• Interactieve slooptochten in eigen onderneming en netwerken (meer...)  

Aanbevolen onderzoeksrapport: Dialoog & Verhandeling - Overer de relatie Artistieke verbeeldingskracht en Bedrijfsinnovaties. (PDF, 394KB)


download rapport  

Over mijn activiteiten
De kracht van zien is het resultaat van een jarenlange ervaring binnen de driehoek ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Enkele voorbeelden. Een groot mediabedrijf - in de handen van de overheid - is op het gebied van opleidingen begeleid tot een zelfstandige onderneming. Samen met de staf is een marktgerichte dienstenorganisatie omgebouwd tot een regionale kennisonderneming. Voor de verhuisbranche, afvalsector, mobiliteitssector en de sector sociaal ondernemerschap zijn rondetafels en trainingsessies gehouden. In alle gevallen ging het om het slechten van barrières die een op de toekomst gerichte aanpak zouden bemoeilijken. Samen met creatief bureau Via Traiectum zijn deze interactieve ontmoetingen georganiseerd, bijvoorbeeld met en voor 600 brandweerlieden. Interactiviteit is nu standaard geworden. Programma’s over de relatie Stad en Platteland en de FileProeftuin – over het culturele gedrag van de reiziger – hebben een positieve impact gehad op bestaande verhoudingen en situaties. Het zijn met name de gecompliceerde trajecten die voor mij een werkelijke uitdaging vormen.
 
Over Giep Hagoort
Prof. mr. dr. Giep Hagoort (1948) introduceerde onder meer de begrippen Cultureel ondernemerschap en Internoveer!. Hij is naast (gast)hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Antwerpen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Maastricht en diverse niet-Nederlandstalige universiteiten ook zelf cultureel ondernemer. Hij schreef meer dan 100 boeken, rapporten en papers over organisatie, verandermanagement, ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Na zijn rechtenstudie promoveerde hij in 1998 op het onderwerp interactieve strategievorming aan de Nyenrode Universiteit. De Amsterdam School of Management (ASOM), waarvan Giep Hagoort founder-dean is, heeft zijn werk bijeengebracht in de bundel GIEPSWERK. Giep Hagoort werkt nauw samen met de creatieve bureaus Via Traiectum en Festina Lente Inc.
 
Contact
Prof. mr. dr. Giep Hagoort, T 0650 277 684, E post@giephagoort.nl
__________
© 2012, Giep Hagoort / Oplondie Edres BV